Welpen, Junioren, Zeeverkenners, Loodsen, Cvc en Bestuur op de Kaag

alt

Afgelopen weekend heeft de Macdonaldgroep een groepsweekend op de Kaag gehouden. Ieder onderdeel was vertegenwoordigd.
Gedurende het weekend zijn we verschillende televisieprogramma's langsgegaan.Op zaterdag vormden groepjesmet welpen, junioren en zeeverkenners verschillendetelevisie-omroeps. De staf- enCvc-ledenwaren veranderd in presentatrices en prestentatoren en iedere omroep heeft bij hen televisie-spelletjes gespeeld zoals Hints, Lingo enTer land, Ter zee en in de lucht.
In de avond was er een lekkerebarbecue endaarna werd er natuurlijknog het bekende programma Ik Hou Vande Kaag gespeeld.

Uiteindelijk is omroep Maxbij het kampvuur verkozen tot beste televisie-omroep van deze dag.

Nadat dewelpen's avonds opgehaald werden, hebben dejunioren en zeeverkenners zich nogeven vermaakt bij het kampvuur.

Omdat we op zaterdag helaas niet konden zeilen vanwege de harde wind, zijn de zeeverkenners en junioren op zondag welnog even het water opgeweest om te gaan zeilen. De boten gingen schuin (wat zo hoort, maar wat voor een eerste keer zeilen toch best spannend is), want er stond toch nog een aardig windje. Dankzij de goede uitleg en zeilervaring van de zeeverkenners en loodsen, heeft iedereen een erg leuke zeilochtend gehad.


Organisatie, hartelijk bedankt voor het organiseren van dit leuke weekend enhierbij willen wij ook Jan, de vader van Luuc, heel hartelijk danken voor het rijden van het materiaal!